ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

വിലക്ക് നീങ്ങിയതോടെ സ്റ്റോറുകളിൽ തിരികെവന്ന ടിക്‌ടോക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം റേറ്റിങ്ങോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. മടങ്ങിയെത്തി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിൾ പ്ളേ സ്റ്റോറിലും ടിക്‌ടോക് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.


ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here