അസൂസിന്റെ ‘സെന്‍’ ബ്രാന്റ് ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വിലക്ക്, സെന്‍ഫോണ്‍ വില്പന നിര്‍ത്തും

0


എട്ട് ആഴ്ചയാണ് സെന്‍ ബ്രാന്റിലുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങൾക്ക് കോടതി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍, ടാബ് ലെറ്റ്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ഈ വിലക്ക് ബാധകമാവും. വിലക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറെ പ്രചാരമുള്ള സെന്‍ഫോണ്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകളുടെ വില്‍പന നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടി വരും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here