എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കണ്ടവരാണ് നാം..ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നുമല്ല..

0

.
സമൂഹം എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെയായിരുന്നു.. എത്ര മഹാമാരികളെയും ദുരന്തങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചവരാണ് നാം. പ്രളയവും വരള്‍ച്ചയും കൊടുങ്കാറ്റും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ എത്രയോവികൃതികള്‍ക്ക് നാം സാക്ഷികളായി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here