ഹരീഷ് വക്കിലേ നിയമം അറിയില്ലെങ്കില്‍ പഠിക്കണം പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം

0

ഹരീഷ് വക്കീലേ നിയമം അറിയില്ലെങ്കില്‍ പഠിക്കണം പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം..ഹരീഷ് വക്കീലിന് പൊതുതാൽപര്യമേതാ എന്താ എന്ന് വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here