ഇനി എല്ലാം കേന്ദ്രം നിയന്ത്രിക്കും.. സഖാക്കന്മാരേ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ..

0

ഇനി എല്ലാം കേന്ദ്രം നിയന്ത്രിക്കും.. സഖാക്കന്മാരേ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ.. പ്രകൃതിദത്തമോ മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതമോ ആയ ദുരന്തങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here