ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

ഐ എസ് എന്ന ഭീകര സംഘടന ഇല്ലാതായി എന്ന് ലോക മാധ്യമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ? അതിന് എന്തിന് അവർ ശ്രീലങ്കയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു?
ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായി തത്വമയി ന്യൂസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ രാജേഷ് ജി പിള്ള നടത്തുന്ന അവലോകനം

ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here