വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി.. മാപ്പിള കലാപത്തിന്‍റെ മറവിൽ ഹൈന്ദവ വേട്ടക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ക്രൂരൻ..

0

വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി.. മാപ്പിള കലാപത്തിന്‍റെ മറവിൽ ഹൈന്ദവ വേട്ടക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ക്രൂരൻ.. #VariyamKunnathKunjahammedHaji #MappilaLahala #MappilaRiot #MappilaRebellion #MalabarRebellion #TatwamayiNews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here