രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇമ്രാൻ ഖാനും വലിയ കൂട്ടാണ് കേട്ടൊ.. ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനാണെന്നു മാത്രം..

0

രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇമ്രാൻ ഖാനും വലിയ കൂട്ടാണ് കേട്ടൊ.. ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനാണെന്നു മാത്രം.. #RahulGandhi #ImranKhan #AICC #Pakistan #UN #PakagainstIndia #IndoPak #TatwamayiNews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here