ഇന്ത്യയുമായി വൈകാരികബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സുൽത്താൻ..

0

ഇന്ത്യയുമായി വൈകാരികബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സുൽത്താൻ.. കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുമായി വൈകാരികബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഭരണാധികാരി. ഒമാന്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ഖാബൂസ് ബിന്‍ സഈദിന്റെ വേർപാടിലൂടെ ഇന്ത്യയുമായി വൈകാരികബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. #QaboosBinSaid #OmanSultan #NarendraModi ##qaboos_bin_said_rip #qaboos_bin_said_al_said #qaboosbinsaid_oman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here