നിർഭയകീടങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ പാതിരിമാർ..

0

നിർഭയകീടങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ പാതിരിമാർ.. നിർഭയ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതർ ഉൾപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന.. #NIRBHAYA #NIRBHAYACONVICTS #NIRBHAYAMERCYPETITION #TATWAMAYINEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here