0

പപ്പുമോന്റെ നാടകം…കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ…അതിനായി സ്പെഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ…
ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തൊരു ദ്രാവിഡാണ്…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here