0

ബംഗാള്‍ വിതുമ്പുന്നു.. എന്തിനും ഏതിനും കൂടെയുണ്ടാകും- പ്രധാനമന്ത്രി… രാജ്യത്തെ ജനതയ്‌ക്കൊപ്പം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എന്നും ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന തെളിയിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ ബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശനം…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here