കൊറൗണക്കാര്‍ ആണയിടുന്നു..ഞങ്ങള്‍ക്ക് കൊറോണയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല..

0

കൊറൗണക്കാര്‍ ആണയിടുന്നു..ഞങ്ങള്‍ക്ക് കൊറോണയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.. കൊറോണക്കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നു യു.പിയിലെ കൊറൗണ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങള്‍..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here