നിസാമുദീൻ സംഭവം ആസൂത്രിതം..? രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ബോംബുകൾ..

0

നിസാമുദീൻ സംഭവം ആസൂത്രിതം..? രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ബോംബുകൾ.. രാജ്യം കൊറോണ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനിടെ പ്രധാന വൈറസ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായി ദില്ലിയിലെ നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന മത സമ്മേളനം..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here