കൊറോണയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലിഹ് മതസമ്മേളനം.. ഇവർ സകലരേയും കൊല്ലും..

0

കൊറോണയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലിഹ് മതസമ്മേളനം.. ഇവർ സകലരേയും കൊല്ലും.. രാജ്യം കൊറോണ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനിടെ പ്രധാന വൈറസ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായി ദില്ലിയിലെ നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന മത സമ്മേളനം..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here