പായിപ്പാട്ടെ കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരേ.. പോലീസ് പിന്നാലെയുണ്ട്..

0

പായിപ്പാട്ടെ കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരേ.. പോലീസ് പിന്നാലെയുണ്ട്.. പായിപ്പാട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് സംഘടിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ഏതെങ്കിലും തീവ്ര ശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായോ എന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ പോലീസ്…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here