ആർ.ബി.ഐ എന്ന ആശ്വാസ കേന്ദ്രം.. വായ്പകൾ പിന്നെയടയ്ക്കാം..

0

ആർ.ബി.ഐ എന്ന ആശ്വാസ കേന്ദ്രം.. വായ്പകൾ പിന്നെയടയ്ക്കാം.. ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ റിസർവ് ബാങ്കും ചില നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here