അമേരിക്ക വൈറസിൻ്റെ തലസ്ഥാനം..?

0

അമേരിക്ക വൈറസിൻ്റെ തലസ്ഥാനം..? മരണഭൂമിയായി ഇറ്റലിയും , ഇറാനും , സ്പെയിനും മാറുമ്പോൾ.. യുഎസ് മഹാമാരിയുടെ ആസ്ഥാനമായേക്കും..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here