ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കും.. കൊറോണയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കും..

0

ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കും.. കൊറോണയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കും.. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കൊറോണയെ തോൽപ്പിക്കും.. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ടീം തത്വമയി.. #tatwamayitv #tatwamayitv #workfromhome #corona #coronavirus #covid19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here