യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്തും പോലീസ് നവീകരണം എന്ന പേരിൽ വൻ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടന്നതായി സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രതിപക്ഷം മറക്കേണ്ട…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here