ദേശദ്രോഹികളുടെ ഇടങ്ങൾ പേരാക്കി കേരളത്തിലൊരു കലാമേള…

0

ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്‌ഥിരം കലാപരിപാടിയാക്കിയ ഇടങ്ങൾ കോളേജ് കലാമേളയിൽ വേദികളുടെ പേരാക്കി മാറ്റി പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here