കുതിച്ചുയരും ഭാരതം,ഇതെന്റെ വാക്ക്…നരേന്ദ്ര മോദി…

0

ഭാരതം ഉടൻ തന്നെ 5 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്ക്…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here