നായ്ക്കളുടെ തലവെട്ടി ആളെ കൊല്ലാൻ പരിശീലനം…

0

ആലപ്പുഴയിൽ അജ്ഞാതൻ നായ്ക്കളെ വെട്ടി.ഇത് ജനങ്ങളുടെ തല വെട്ടാനുള്ള പരിശീലനമോ?…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here