ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് പുതിയ കൂട്ട്…ഇത് ജിഹാദി കൂട്ട്…

0

രാജ്യദ്രോഹികളുമായി കെട്ടിപ്പിടുത്തം തുടർന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here