ടോം ആന്‍ഡ് ജെറി നെട്ടോട്ടം തുടങ്ങീട്ട് 80 വര്‍ഷങ്ങള്‍..

0

ടോം ആന്‍ഡ് ജെറി നെട്ടോട്ടം തുടങ്ങീട്ട് 80 വര്‍ഷങ്ങള്‍.. കുട്ടികള്‍ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന കാര്‍ട്ടൂണ്‍ എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും എത്തിച്ചത് ടോം ആന്‍ഡ് ജെറി.. #TOMANDJERRY #TOMANDJERRY80 #CARTOON #TATWAMAYINEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here