അന്നദാന പ്രഭുവിൻ്റെ തിരുനടയിൽ അന്നം മുട്ടുമോ?

    0

    ശബരിമലയിൽ ഭക്ഷണശാലകൾക്കൊന്നും ഇതുവരെ കോണ്ട്രാക്റ്റു കൊടുത്തിട്ടില്ല.ഭക്തർക്ക് ആകെ ആശ്രയം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അന്നദാനം മാത്രം. അത് ലക്ഷക്കണക്കണക്കായ ഭക്തർക്കു അപര്യാപ്തം.അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിനും അന്നദാനം നടത്താൻ അനുമതി ഇല്ല.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here