പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ സിപിഎം അഴിഞ്ഞാട്ടം! ഇവിടെ ആരുണ്ട് ചോദിക്കാൻ?

    0

    പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ സിപിഎം അഴിഞ്ഞാട്ടം, വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ സിപിഎം പതാക നാട്ടിയത് ചോദ്യചെയ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനും അമ്മയ്ക്കും നേരെ സിപിഎം ഗുണ്ടകളുടെ ക്രൂരമർദ്ദനം .

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here