ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തടിയൂരി, ഗണശ്രാവൺ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുകൊണ്ടു പോകാത്തത് ഭാഗ്യം | RENOVATION CONTROVERSY OF CHOTTANIKKARA TEMPLE

CHOTTANIKKARA TEMPLE CONTROVERSY,COCHIN DEWASWAM BOARD,

0